Tips for å komme i gang med eksamensoppgaven


1. Velg bedrift.

Å velge bedriften du skal skrive digital markedsføringsplan for, så tidlig som mulig i semesteret, kan være et viktig steg for å få mest mulig ut av forelesninger og seminar. På denne måten, kan du enklere klare å bruke teorien du lærer i forelesning, i praksis når du skriver notater og løser oppgaver.

Men hva er «riktig» bedrift for deg?

  1. You had me at hello! Hvilke av bedriftene skiller seg umiddelbart ut for deg? Det kan være inspirerende å skrive eksamensoppgave om en bedrift som inspirerer eller interesserer deg. Så ved å velge en bedrift som vekker dine interesser eller en bedrift du har kjennskap til, kan være et godt alternativ.
  2. Just google it! Under introduksjons forelesningen i Bergen, oppdaget jeg at det var flere som hadde bekymringer for at bedriftene de kunne velge mellom er såpass veletablert og kjent at det kan være vanskelig å skrive en hel eksamensoppgave om dem. Som de fleste (forhåpentligvis) er klar over, er google verdens største søkemotor. Det er også her et stort antall kundereiser starter. Jeg anbefaler at dere bruker litt tid inne på google for å søke opp de bedriftene dere vurderer å skrive oppgave om. Her mener jeg ikke bare søk på bedriftnavnet, men også produkter og tjenester som de tilbyr. Dersom Google ikke plasserer bedriften «din» som en av de første organiske søkene, har nettsiden muligens forbedringspotensiale som dere kan oppdage.
  3. Don’t judge a nettside by its cover? Besøk alle nettsidene til bedriftene dere kan velge mellom. Skriv ned umiddelbare tanker dere får til hver og en av dem, opptre som en kunde som bruker nettsiden. Var nettsiden optimal? Var det noe du ville forandret på? Dersom du får en lang liste med innvendinger eller ideer, kan dette være en bedrift du kan skrive mye om på eksamen.
  4. You are what you tweet! Sjekk ut de forskjellige bedriftene på sosiale medier, noter førsteinntrykk. Til hvilke hensikt bruker de sosiale medier, kunne de gjort noe annerledes her? Eventuelt, er det en plattform bedriften ikke har, som kan være hensiktsmessig for dem å opprette?

2. Framdriftsplan

I canvas har dere fått utdelt både forelesningsplan og seminarplan, hvor det også står informasjon om hvilke teori dere skal gjennom. Les godt gjennom eksamen og finn ut av hvilke forelesning/seminar som kan linkes til de ulike oppgavene i eksamen. På den måten kan du lage en plan over hvilke oppgaver du kan begynne å jobbe med og hvilke teori du skal ha lært til nå. Når du har begynt å skrive eksamen, kan det oppstå spørsmål eller usikkerhet. Dette kan du få hjelp av medstudenter, studentassistenter eller forelesere til å svare på.

3. Idémyldring

Skriv notater underveis i semesteret. Etter en forelesning, kan det være lurt å sette seg ned i 5 minutter og skriver ned alle tanker du har om teorien du akkurat har lært. Underveis i en forelesning kan det være det også dukker opp ideer som passer din bedrift, skriv det ned! Dere skal gjennom mye teori og det er lett for at ideer kan gå i glemmeboken. Disse notatene trenger ikke være strukturert, men kan hjelpe dere igang med skrivingen og er notater som kommer godt med når dere skal skrive eksamen. Idémyldring er også en fin måte å starte selve oppgaven på, ikke bruk tid å tenke at det skal skrives akademisk med en gang.

4. Kildehenvisning underveis

Henvisning kan ta lang tid når man skriver eksamensoppgave på bare et par dager. Dere har allerede fått oppgaven og kan begynne og tenke på hvilke kilder dere kan bruke. Når dere leser pensum, kan det derfor være nyttig å skrive ned sidetall på teorier eller viktige begreper som dere kommer til å bruke i oppgaven. Oppdager dere en artikkel eller teori fra andre kilder underveis i semesteret, burde dette også noteres ned.

lykke til

,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *