Tips til arbeidskravet


I dette innlegget vil vi komme med tips til hvordan man kan løse de ulike oppgavene i arbeidskravet 14.mars. Vi vil også gå igjennom hvilke verktøy som må være i orden i forkant av arbeidskravet. Dette er en guide med tips og anbefalinger, men husk å lese oppgaveteksten i arbeidskravet nøye før dere tar fatt på oppgavene. 

Vurderingskriteriene for arbeidskravet

 • Demonstrerer progresjon innen digital markedsføring og prosjektarbeid.
 • Profesjonelt utført og fremstilt arbeid.
 • Demonstrerer kjennskap til muligheter innen ulike digitale verktøy og kanaler.
 • Demonstrerer evner til å reflektere over “hvorfor”, til å begrunne prioriteringer og valg.
 • Gjennomarbeidede og innsiktsfulle analyser gjennom hele oppgaven, og demonstrerer god forståelse for konsepter og de analytiske verktøyene som brukes.

Vurderingskriteriene over bør brukes som en rød tråd når dere skal løse oppgavene i arbeidskravet. Kriteriene gir stort rom for å løse oppgavene på en kreativ måte og gir dere mulighet til å vise hva dere kan. 

Oppgave 1 – Gruppe

Det er viktig å dele ut ulike roller i et prosjektarbeid og en bedrift av flere grunner:

 1. Klarhet og fokus: Ved å definere forskjellige roller kan man klart definere ansvarsområder og oppgaver for hver person, noe som gjør det lettere å fokusere på de viktigste oppgavene og sikre at alle bidrar til det samlede målet.
 1. Effektivitet: Når alle i et team vet hva som forventes av dem, kan de arbeide mer effektivt og med høyere produktivitet. Dette kan redusere tiden det tar å fullføre oppgaver og bidra til bedre resultater.
 1. Spesialisering: Forskjellige personer har forskjellige styrker og ferdigheter. Ved å tildele ulike roller til personer med ulike kompetanser, kan man dra nytte av disse forskjellene og sikre at teamet har den nødvendige ekspertisen for å løse komplekse problemer.
 1. Ansvarlighet og oppfølging: Ved å definere roller og ansvarsområder kan man tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver. Dette gjør det lettere å følge opp og sikre at oppgavene utføres på en effektiv og riktig måte.
 1. Samarbeid: Å dele ut ulike roller bidrar til et mer samarbeidsorientert miljø, hvor alle kan bidra med sin ekspertise og styrker. Dette kan bidra til bedre kommunikasjon, bedre relasjoner mellom kollegaer og økt samarbeid og kreativitet. 

Oppgave 2 – Forretningsideen

For å presenterer forretningsidèen kan dere brukes ulike verktøy. Osterwalders business model canvas og kjernemodellen er verktøy som godt fremstiller deres tanker bak idèen og hvordan den skal fungere i praksis. Det kan være lurt og vise til en analyse av mulighetsrommet i det valgte markedet for å kunne begrunne hvorfor dere ser potensiale i bedriften dere har opprettet. 

Dere har også satt et ambisjonsnivå innad i gruppen og dette kan vises ved hjelp av OKR`s. Ukentlig rapporterer dere fremgang gjennom OKR. Dette gir en enkel fremvisning av hvor dere startet, hvor dere er i dag og hvor dere ønsker å være. Har det skjedd noen endringer rundt dette, kan det vises gjennom en oppdatert OKR rapport i arbeidskravet.

Tips: bruk Basecamp for å vise progresjon i arbeidet

Oppgave 3 –  Nettsiden

Følgende må være på plass før 14. mars:

 • ​​Gruppen må ha registrert et domene og publisert nettsiden/nettbutikken offentlig slik at hvem som helst kan besøke det.
 • Det må være mulig å gjennomføre en makrokonvertering på nettsiden (eksempelvis bestilling/kjøp av produkt, utfylling av kontaktinfo eller andre funksjoner).
 • Følgende verktøy skal være implementert på nettsiden: Yoast/Rank Math, Google Tag Manager, Google Analytics 4, Google Search Console og Hotjar.

For presentasjonen: 

Gi en live demo på nettsiden og det tekniske oppsettet. Dere trenger ikke å vise fra inne i WordPress, men forklar kort hvordan nettsiden fungerer. Rett og slett hva brukere av nettsiden kan gjøre på siden deres (hva den besøkende kan/skal foreta seg), og hva dere har tenkt mht. navigasjon/menystruktur, eventuelle produktsider, tekster osv.

Gi en demo på at data samles inn til Google Analytics 4. Her kan dere enten vise til rapporter med data inne i GA4, anvende Debug mode-funksjonen i Tag Manager, eller anvende DebugView inne i GA4.

RankMath

Rank Math er en SEO-plugin for WordPress-nettsteder. Det er et verktøy som hjelper nettstedseiere med å optimalisere nettstedet sitt for søkemotorer og øke synligheten i søkeresultatene. Å bruke Rank Math kan være viktig for å oppnå bedre rangeringer i søkemotorene. Pluginen gir en rekke funksjoner og verktøy for å optimalisere nettstedets innhold og tekniske aspekter for å øke synligheten og forbedre rangeringen i søkeresultatene.

Noen av funksjonene som følger med Rank Math inkluderer:

 • SEO-analyseverktøy: Rank Math inkluderer et SEO-analyseverktøy som skanner nettstedet ditt og gir deg forslag til hvordan du kan optimalisere innholdet og tekniske aspekter av nettstedet for å øke synligheten i søkemotorene.
 • Tittel og metabeskrivelsesredigering: Rank Math lar deg redigere titler og metabeskrivelser for hver side og innlegg på nettstedet ditt, slik at du kan optimalisere dem for søkemotorer og få bedre rangering.
 • XML-sitemapgenerering: Rank Math genererer automatisk en XML-sitemap for nettstedet ditt, som hjelper søkemotorene med å indeksere og forstå strukturen til nettstedet ditt.
 • Rich snippets: Rank Math hjelper deg med å legge til rike biter (rich snippets) på nettstedet ditt, som kan øke synligheten og forbedre rangeringen i søkeresultatene.

For å bruke Rank Math, må du installere og aktivere pluginen på WordPress-nettstedet ditt. Deretter må du konfigurere pluginen ved å legge inn nødvendig informasjon og innstillinger, som for eksempel fokusnøkkelord, tittel og meta-beskrivelse. Deretter kan du begynne å bruke de forskjellige verktøyene og funksjonene som følger med pluginen for å optimalisere nettstedet ditt for søkemotorer.

Hotjar

Hotjar er et verktøy som brukes for å visualisere hvordan besøkende samhandler med nettsiden til Oda. Her illustreres det blant annet med varmekart og opptak av økter. Alt dette kan brukes for å danne en datastøttet forståelse for nettopp hva besøkende bruker Oda til, som igjen kan hjelpe Oda med å optimalisere siden sin enda mer for konvertering (CRO). God kunnskap om kunders oppførsel og behov er essensielt for å utforme en god opplevelse.

For eksempel kan man på bildet over til høyre se et heatmap som viser hvor langt ned folk pleier å scrolle på nettsiden. Rødt er varmeste, blått er det kaldeste. I dette eksempelet ser vi at veldig mange av de besøkende ikke ser lengre enn på forsiden, noe som forteller oss at alt det viktigste som trengs for å oppnå ønsket handling, bør vises der. Her er det mye innsikt Oda kan benytte seg av for å øke konverteringsraten sin.

Her er noen av grunnene til at du kan vurdere å bruke Hotjar:

 • Sporing av brukeratferd: Hotjar gir deg muligheten til å spore brukeradferd på nettstedet ditt, som hvor brukerne klikker, hvor lenge de blir på en side og hvordan de navigerer gjennom nettstedet ditt.
 • Tilbakemelding fra brukere: Hotjar gjør det enkelt å samle inn tilbakemeldinger fra brukerne dine, som kan hjelpe deg med å identifisere problemer og forbedringsområder på nettstedet ditt.
 • Innsikt i besøkendes synspunkter: Hotjar gir deg muligheten til å se hva besøkende tenker og føler om nettstedet ditt ved hjelp av funksjoner som spørreundersøkelser og tilbakemeldingsfunksjon.
 • Analyse av skjermopptak: Hotjar lar deg ta opp og se skjermopptak av besøkendes atferd på nettstedet ditt, slik at du kan se nøyaktig hvordan de navigerer og bruker nettstedet ditt.

Oppgave 4 – Prosjektstatus

Gi status på fremdriften i prosjektet deres, og si noe om hva dere har av prioriterte aktiviteter og tiltak fremover. Inkluder skjermbilder av Gantt-diagram og Trello-tavlen. Her kan dere også si noe om eventuell ansvarsfordeling som er forklart over under oppgave 1, dere kan utdype mer om rollene dere har, og dere kan drøfte større problemstillinger dere står ovenfor. Presenter en refleksjon rundt deres opprinnelige ambisjonsnivå (OKRs) og hva dere har oppnådd underveis.

Prosjektstatus viser hvor langt dere har kommet med prosjektet deres, og her kan være fint å vise fremtidige aktiviteter og tiltak som skal implementeres. Verktøy dere kan bruke for å fremstille prosessen er Gantt-diagram og Trello-tavlen. Arbeidsfordelingen i dag og eventuelt for videre prosessen kan dere også presenterer her. Det vil være lurt å inkludere problemstillinger dere står ovenfor, og dere kan utdype mer om rollene hver enkelt av dere har.  I tillegg vil en bonus være om dere lager en liten plan og noen mål for hvor bedriften er om seks måneder. Presenterer gjerne dette med utgangspunkt i OKR målene dere satt for virksomheten i starten av prosessen. 

Husk at det bare er å spørre oss studentassistenter om dere har spørsmål underveis i arbeidet.

Lykke til med arbeidskravet, vi gleder oss til å se hva dere har fått til!

,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *